Om oss

«Når en ser på lagets historie, er det ikke bare i idrettslig sammenheng laget har hatt stor betydning for bygda, men for all aktivitet i lokalsamfunnet. Et aktivt lag har såpass mye å bety for ei lita bygd, at en får håpe idrettslaget lever videre og blomstrer i takt med lokalsamfunnet. Men skal laget mestre de oppgaver som melder seg, er en imidlertid avhengig av fortsatt tilslutning fra bygdefolket.»

H.E.G. idrettslag ble stiftet 2. mars 1947. Den gang var aktiviteten stor med orientering, fotball, håndball og ski.

I 1953 ble det laget fotballbane. I 1950 bled et kjøpt inn luftgevær, , og i 1955 ble det satset på skoleidretten. Lysløypa kom på plass i 1973 og nærmiljøanlegget sto ferdig i 2000.

I dag er bueskyting den største aktiviteten, og i 2014 sto vår 3D-bueskytterbane ferdig.

I 2017 og 2018 arrangerte H.E.G. idrettslag 3D NM for 150 bueskyttere fra hele landet. Her er gjengen fra H.E.G.
I 2017 og 2018 arrangerte H.E.G. idrettslag 3D NM for 150 bueskyttere fra hele landet. Her er gjengen fra H.E.G.