Det er snart tid for ny H.E.G. - avis. Nå vil vi etterhvert legge noen av artiklene her på webben slik at også andre kan få lese noen utvalgte saker.

H.E.G. - avisa blir distribuert blant idrettslagets medlemmer og til innbyggere i Høsøien, Engan og Galåen. Noen av sakene våre kan imidlertid være interessante for flere, og et utvalg av disse vil bli publisert her etterhvert! 

Følg med for oppdateringer fra H.E.G. - avisa!